Der er blevet brudt kalk ved Faxe siden middelalderen, men fra 1880’erne kom det til at foregå i en industriel skala, da Aktieselskabet Faxe Kalkbrud blev oprettet. På fotoet fra ca. 1885 ses kalkbruddet med Faxe by i baggrunden. Der er blevet anlagt tipvognsspor i bunden af bruddet for at lette transporten af kalken til udskibningshavnen i Faxe Ladeplads.
.
Rutebil på ruten Haslev-Rønnede-Kongsted holder ved stationen i Haslev for at samle passagerer og bagage op. Foto fra ca. 1913.
.
Traktørstedet Villa Gallina ligger smukt ved en lille sø i Hesede Skov syd for Haslev. Bindingsværksbygningen, som ejes af Gisselfeld Kloster, blev bygget i 1852. Villa Gallina er et populært udflugtsmål, og der er bl.a. blevet afholdt grundlovsmøder ved stedet.
.

Jernbanen kom til kommunen i 1870, bl.a. med station ved Haslev, som kom til at opleve kraftig vækst. Byen fik en række undervisningsinstitutioner under Indre Mission. Faxe Kalkbrud blev effektiviseret i 1880’erne.

Administrativ inddeling

I 1850 fordelte det nuværende kommuneområde sig på 16 sognekommuner, hvor de fem vestligste lå i Sorø Amt, resten i Præstø Amt. Samme år blev Vester Egede-Øster Egede Sognekommune delt i to. I 1862 blev Terslev-Ørslev Sognekommune delt i to, så området i det nuværende kommuneareal blev til Terslev Sognekommune, mens Ørslev Sognekommune lå i den nuværende Ringsted Kommune. I 1904 skete det samme med Førslev-Sneslev, hvor Øde Førslev Sognekommune lå i den nuværende Faxe Kommune, Sneslev Sognekommune i Ringsted Kommune. Fra 1902 blev området omkring Faxe Ladeplads udskilt til Hylleholt Sognekommune. Karise-Alslev Sognekommune blev i 1919 delt i to.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1850 havde den nuværende Faxe Kommune 15.756 indbyggere, heraf 2.664 i Faxe Sogn og 918 i Haslev Sogn. Områdets befolkningstal steg perioden igennem, og i 1916 var der 25.001 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Landevejen fra Køge til Vordingborg forløb gennem området over Karise og Rønnede. I 1870 åbnede Den Sjællandske Sydbane mellem Roskilde og Masnedsund med station ved Haslev. De lokale godsejere, ikke mindst grev Frederik G.J. Moltke, fik stor indflydelse på jernbanens linjeføring. Det var således på Moltkes foranledning, at der blev placeret en station ved Haslev. I 1864 blev der i forbindelse med anlæggelsen af Faxe Ladeplads også anlagt en jernbane fra kysten til Faxe, og i 1879 blev denne forbundet med Østsjællands Jernbane, der herefter gik fra Køge til Faxe Ladeplads. Toget stoppede bl.a. i Alslev og Karise.

Foruden persontransport var en stor del af jernbanernes fragt slagtesvin.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Områdets mange herregårde havde stor betydning for udvikling af landbrug og skovbrug samt udnyttelsen af områdets råstoffer. Halvøen Feddet, der tidligere havde været brugt til græsning, blev opdyrket fra midten af 1800-tallet, og herregården Strandegård anlagde en plantage. Hidtil havde en række af områdets herregårde drevet kalkbrud, men i 1883 blev udvindingen organiseret og sammenlagt af C.F. Tietgen, der etablerede A/S Faxe Kalkbrud.

Med åbningen af Den Sjællandske Sydbane kom stationen ved Haslev til at ligge ca. 1 km fra byen. Byen havde et stort opland uden købstæder, og fra omkring 1880 voksede byen omkring stationen, så den i 1911 var Danmarks største stationsby. Der kom handelsliv til og efterhånden en række industrier: Andelsslagteriet blev anlagt i 1896, mejeriet Trifolium fra 1899 eksporterede smør og ost til det britiske marked, og SEAS, der fra 1912 forsynede bl.a. Stevns med elektricitet. I Faxe blev Faxe Bryggeri anlagt i 1901 med udgangspunkt i hvidtølsproduktion til de mange arbejdere i kalkbruddet.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og religion

Haslevs administration lå på Bregentved indtil 1911. I 1901 stillede den senere statsminister Th. Stauning op for Socialdemokratiet i Faxekredsen, og han blev valgt ind i Folketinget i 1906.

Indre Mission udviklede et religiøst centrum i Haslev. De byggede Sjællands første missionshus i 1879 og åbnede skoler, hvis elever fyldte kirken, der måtte udvides i 1916.

Mere om politik og religion i kommunen

Uddannelse, social- og sundhedsforhold

Indre Mission udviklede i Haslev et skoleimperium med bl.a. højskole med håndværkerafdeling, seminarium, landbrugsskole og husholdningsskole, hvortil der kom elever fra hele landet. I 1914 blev der grundlagt et gymnasium under Indre Mission.

I landsbyerne og i de mindre stationsbyer etableredes skoler og i Karise et forsamlingshus samt Karise Folkehøjskole fra 1869, som bl.a. tilbød undervisning i fysik og kemi. I Hovby byggede Faxe Sogn i 1869 en fattiggård, og 1889‑90 blev Amtssygehuset i Faxe anlagt, mens der kom sygehus i Haslev i 1915. Flere af områdets ældre herregårde blev benyttet til stiftelser, bl.a. jomfruklosteret i Vemmetofte og Enkestiftelsen Karolinesminde, der i 1886 blev etableret på Turebyholm. Ved kysten ved Hylleholt anlagde Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse et børnesanatorium 1911‑12.

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920