Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Langeland Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Med inspiration fra de københavnske bladkiosker opførte den lokale købmand Laurits Christian Finnemann i 1914 havnekiosken 6kanten i Rudkøbing. Kiosken har siden ændret udseende, men der er fortsat kiosk i den karakteristiske bygning.
.
På havnen i Bagenkop ligger flere klynger af rødmalede træhuse, som i ferier og sommerhalvåret bliver beboet af turister, der besøger øens sydligste by, hvor havnen er inddelt i en lystbådehavn og en fiskerihavn.
.

Årtiers støt fald i befolkningstallet stoppede i slutningen af 2010’erne. Boligpriserne er blandt de laveste i landet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i det, der nu er Langeland Kommune, var støt faldende fra 1970 og frem til 2016. Samlet blev befolkningstallet reduceret med en fjerdedel. Faldet synes at være afbødet, og i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2020 forventes befolkningen, som i 2020 var på 12.491, at stige marginalt til 12.627 i 2045. Udviklingen afviger meget fra både regionen og landet som helhed.

I gennemsnit var der i perioden 2010‑19 en årlig indenlandsk netto‑fraflytning (forskellen mellem indenlandske til‑ og fraflyttede) på 27 personer. Samtidig var der en nettoindvandring på i gennemsnit 63 om året.

I samme periode var der gennemsnitligt et årligt fødselsunderskud (færre nyfødte end døde) på 135. I 2019 var de førstegangsfødende gennemsnitligt 27,6 år, mens førstegangsfædrene var ca. 3,5 år ældre.

I 2020 var 35 % af befolkningen i kommunen over 65 år. Det forventes at stige til 42 % i 2045. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antallet af 15‑64‑årige) forventes at vokse fra 63 % i 2020 til 89 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Boligmassen i kommunen er i høj grad domineret af ejerboliger, der udgør hele 76 %. Til sammenligning er der i alt 58 % ejerboliger på landsplan.

En femtedel af boligmassen er fritidsboliger, og i 2019 registreredes over 340.000 overnatninger i ferieboliger.

Langeland har en usædvanlig stor forekomst af gamle boliger. Næsten halvdelen er opført før 1920, hvilket til sammenligning kun gælder 18 % på landsplan.

Boligpriserne i kommunen er lave: Et parcel‑/rækkehus kostede i 2019 gennemsnitligt 5.900 kr. pr. m2. Det nationale gennemsnit var 14.000 kr. I flere opgørelser har kommunen landets højeste forekomst af ubeboede boliger, men det præcise tal er omstridt.

Indvandring

I 2020 var der 833 indvandrere og 125 efterkommere i kommunen, hvilket svarer til 7,7 % af befolkningen. Af de 475 Indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (32 %) og Tyskland (20 %). Af de 358 indvandrere fra ikke-vestlige lande var de største grupper fra Syrien (25 %), Bosnien-Hercegovina (21 %) og Ukraine (15 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Langeland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger