Antal skoler og elever i Langeland Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Langeland Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
En Kahootquiz var i februar 2021 en del af dagens undervisning i 2.C på Ørstedskolen. Skolen blev indviet i 2010 og har plads til 1.000 elever. Den er resultatet af et samarbejde mellem Langeland Kommune og det private erhvervsliv. Selskabet Team Rudkøbing Skole, som består af MT Højgaard, Dan­Ejendomme og DNB, stod for opførelsen samt for drift og vedligehold.
.

Uddannelsesniveauet i Langeland Kommune er lavere end på landsplan. De nærmeste tilbud om ungdomsuddannelser er i Svendborg.

Uddannelse

Andelen af de 30‑34‑årige med alene en grundskoleuddannelse er på 26 % mod 15 % i landet som helhed. Samtidig har kun 6 % af de 30‑34‑årige i kommunen en lang videregående uddannelse mod 23 % på landsplan.

Grundskoleuddannelse

Antallet af elever i grundskolen er i årtier faldet markant. Fra skoleåret 2010/11 fik Langeland Kommune tre skoledistrikter med en skole i hvert distrikt. Nordskolen i Snøde og Humble Skole har begge 0.‑6. klasse samt SFO. Kun Ørstedskolen i Rudkøbing har 0.‑10. klasse. Hertil kommer Strynø Skole, der hører til Rudkøbing Skoledistrikt og har 0.‑4. klasse.

En række folkeskoler blev i årene 2009‑11 nedlagt i Skrøbelev, Longelse, Tullebølle og Snøde. Skrøbelev Skole genopstod siden som hele kommunens heldagsskole for specialundervisning.

Ørstedskolen er en nybygget skole, der som den anden i Danmark er opført i et offentligt‑privat partnerskab, hvor den private leverandør har ansvaret for at designe, opføre, drive og vedligeholde skolen i en periode på 30 år. I august 2010 stod Ørstedskolen færdig, og i skoleåret 2019/20 havde den ca. 700 elever fra 0. til 10. klassetrin. Strynø Skole ligger under Ørstedskolen og er kommunens mindste skoleenhed med 13 elever i 2020.

Andelen af elever i de frie grundskoler steg med oprettelsen af friskolen i Magleby i 2008. Den lukkede imidlertid igen i september 2020.

Tilbage er dermed fra 2020/21 alene Kassebølle Friskole, der i 1877 blev oprettet med et grundtvig‑koldsk værdigrundlag. Skolen har knap 100 elever fra 0. til 9. klasse.

Kommunen har tre efterskoler: Magleby Efterskole for ordblinde, Langelands Efterskole og Musikefterskolen i Humble.

Sundhed

Et nyfødt barn i Langeland Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 79,9 år. Det er et år mindre end landsgennemsnittet og mere end et år mindre end gennemsnittet for regionen Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Langeland Kommune med dårligt fysisk helbred noget større end i landet som helhed. Tilsvarende er sundhedsvanerne lidt ringere. I 2019 var der 8,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Langeland Kommune mod 7,1 på landsplan.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Langeland Kommune var i 2020 29 % højere end på landsplan. Det placerer Langeland på listen over de ti danske kommuner med største sociale problemer.

I 2018 var der 47,0 dagplejepladser og 8,7 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe er antallet af dagplejepladser væsentlig større og antallet af pladser i daginstitutioner langt mindre end landsgennemsnittet på 19,4 dagpleje pladser og 37,4 pladser i daginstitutioner.

Anbringelser af 0‑17‑årige uden for eget hjem omfattede i 2018 28,4 børn pr. 1.000 børn og unge, hvilket er betydeligt over andelen på landsplan (10,1).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Langeland Kommune er noget mindre end i regionen og landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 8,0 personer pr. 1.000 indbyggere.

I Region Syddanmark blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 13,3 og på landsplan mod 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Langeland Kommune

Mere om sundhed, skole og uddannelse i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg