Grafen viser udviklingen i den nuværende Billund Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 1.686 indbyggere i den nuværende Billund Kommune, der da bestod af fem landsogne. I 1850 var indbyggertallet i kommunen steget til 2.721. Kommunen havde i perioden fra ca. 1860 indtil ca. 1990 en højere befolkningsvækst end landet som helhed fordelt på tre vækstperioder: den første fra ca. 1860 pga. hedeopdyrkning, den anden fra ca. år 1900 pga. industrialisering i Grindsted by og udviklingen til jernbaneknudepunkt 1914‑19 og den tredje fra ca. 1960 pga. udviklingen i Billund (Grene Sogn) med LEGO-industri, Billund Lufthavn (1964) og LEGOLAND (1968). Efter ca. 1990 er befolkningsvæksten aftaget og er nu under landsgennemsnittet. I 2019 havde kommunen 26.629 indbyggere, heraf 9.754 i Grindsted og 6.593 i Billund.

Videre læsning

Læs mere om historie i Billund Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling