Tidslinje over middelalder og nyere tid i Billund Kommune.

.

Befolkningstallet steg støt perioden igennem, hvor især LEGO Koncernen i Billund trak tiltrak nye beboere og pendlere. Andelen af beskæftigede inden for landbruget faldt markant, mens der stadig var arbejdspladser i de landbrugsrelaterede erhverv.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Grene og Vorbasse Sognekommuner sammenlagt til Billund Kommune, og Sønder Omme, Filskov, Grindsted og Hejnsvig samt mindre områder af Ansager og Lindknud Sognekommuner blev til Grindsted Kommune. Begge kommuner og dermed langt den overvejende del af området lå i Ribe Amt. Senere samme år overgik et mindre område sydøst for Billund fra Egtved til Billund Kommune, og i 1971 overgik et mindre område fra Brande til Grindsted Kommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 var der 21.073 indbyggere i kommunen; tallet steg til 24.915 i 1990 og til 26.076 i 2005. Det var ikke mindst Billund, der med LEGO, LEGOLAND og Billund Lufthavn drev væksten. I byen Billund steg indbyggertallet fra 2.015 i 1970 til 6.034 i 2007. Antallet af pendlere var i 2007 omkring 5.000, da der var ca. dobbelt så mange arbejdspladser i Billund, end hvad indbyggerne kunne dække. Kommunens største by, Grindsted, voksede fra 7.558 indbyggere i 1970 til 9.472 i 2007.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Jernbanen fra Grindsted til Varde blev nedlagt i 1972, hvorefter der kun fandtes en godsjernbane til Bramming. Herefter blev fokus lagt på en udbygning af vejnettet. Lufthavnen i Billund blev løbende udbygget; i 2002 kom en ny passagerterminal til. Lufthavnen havde 2,2 mio. passagerer i 2007.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Antallet af beskæftigede i landbruget faldt fra 18,2 % til 6,4 % mellem 1976 og 2006, mens antallet af ansatte i transportsektoren lå forholdsvis stabilt på omkring 15 %. Industrien beskæftigede 27,1 % i 1976 og 28,5 % i 2006, men havde været oppe på 32 % i 1990. Beskæftigelsen inden for servicefagene steg fra 40,1 % til 49,5 %. En del af industrien var baseret på landbrugsrelaterede erhverv som slagteriet Danish Crown i Grindsted. Men især LEGO kom til at præge kommunen. I begyndelsen af 00’erne havde koncernen problemer, hvilket fik negative økonomiske konsekvenser for området, men fra 2005 vendte udviklingen i positiv retning. Turismen kom til at spille en meget vigtig rolle med udviklingen af LEGOLAND og udbygningen af Billund Lufthavn. I 2007 besøgte ca. 1,5 mio. turister området. Ud over LEGOLAND tiltrak også heste og kræmmermarkedet Vorbasse Marked mange besøgende.

Grindstedværket forårsagede fra 1960’erne til 1980’erne en del forurening med kviksølv og andre giftige stoffer. I 2004 blev der iværksat en større undersøgelse med henblik på oprydning af den omfattende forurening.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og religion

Venstre dominerede ved kommunalvalgene i perioden; dog sad Socialdemokratiet på borgmesterposten 1994‑2002 i den daværende Grindsted Kommune. I 1999 var der folkeafstemning i den daværende Billund Kommune om amtsskifte fra Ribe Amt til Vejle Amt, men man valgte at blive i Ribe Amt.

Indre Missions fortsatte betydning blev afspejlet i det høje medlemskab af folkekirken i kommunen. Især Grene, Hejnsvig, Sønder Omme, Vorbasse og Filskov Sogne var bemærkelsesværdige med op til 10‑15 % højere medlemskab end landsgennemsnittet.

Mere om politik og religion i kommunen

Uddannelse, social- og sundhedsforhold

Ungdoms- og videreuddannelser var koncentreret i Grindsted. I Billund åbnede i 1995 en pilotuddannelse ved Billund Air Center.

I løbet af perioden blev ældreplejen udbygget med plejehjem og ældreboliger i både byerne og landsbyerne. Grindsted Sygehus blev i 1993 organisatorisk lagt sammen med Brørup Sygehus. I 2004 blev de samlet med Esbjerg Sygehus til Sydvestjysk Sygehus.

Mere om uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Billund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007