Grafen viser udviklingen i den nuværende Kolding Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse). Der blev ikke afholdt folketælling i 1787 i de otte sogne i Nørre Tyrstrup Herred (Dalby, Hejls, Sønder Bjert, Sønder Stenderup, Taps, Vejstrup, Vonsild og Ødis Sogne), og tal for 1850 er anslået. Først fra 1921 er de fire slesvigske sogne Aller, Stepping, Frørup og Tyrstrup medregnet i kommunens befolkningstal.
.

Ved folketællingen i 1787 var der 6.645 indbyggere i den nuværende Kolding Kommune, heraf 1.659 i Kolding. I 1850 var tallet steget til 20.370 indbyggere, heraf 2.865 i Kolding. Kommunen har i hele perioden fra 1787 haft en befolkningsvækst lidt højere end landsgennemsnittet med undtagelse af en periode fra ca. 1921 til ca. 1935, hvor befolkningstallet faldt svagt. Kolding havde en markant vækstperiode fra 1864 til ca. år 1900 pga. industrialisering, oplandshandel og byens beliggenhed tæt på grænsen til Slesvig. Syd for grænsen voksede Christiansfeld kun langsomt, mens stationsbyen Vamdrup havde en betydelig befolkningsvækst, da byen fungerede som grænsestation. Med grænsens flytning i 1920 faldt befolkningstallet, og først i 1950’erne fik byen ny vækst gennem etableringen af en række industrier. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet omkring år 1900 for en række sogne, mens de øvrige, især omkring Kolding, fortsat har vækst. I 2020 havde kommunen 93.175 indbyggere, heraf 61.121 i Kolding.

Videre læsning

Læs mere om historie i Kolding Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling