Erik Pauelsens vægmaleri af Næsseslottet ved Furesø fra 1785 hænger i Dronninggaard Salon i Moltkes Palæ i København.
.

Billedkunst er et bredt område, der omhandler en række genrer som tegning, maleri, skulptur mv., og Lov om Billedkunst og Kunstnerisk Formgivning fra 2013 omfatter billedkunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Danske kunstnere udstiller, promoverer og sælger på forskellige måder. Mange direkte til køberen, og størstedelen af kunstnernes økonomi afhænger af markedet. Værdien af det samlede marked for førstegangssalg af værker af nulevende danske kunstnere er af størrelsesordenen 440-490 mio. kr. om året. Kunstnernes andel af den samlede årlige omsætning af ny dansk billedkunst udgør i alt 315- 320 mio. kr., hvilket svarer til omkring to tredjedele af den samlede omsætning. Resten går til salærer, gallerier o.l. Sammenlagt har billedkunstnere i 2016 modtaget legater, stipendier og hædersydelser på ca. 33,5 mio. kr.

Rundtom i landet findes der gallerier, kunsthandlere, kunstnersammenslutninger, kunsthaller og auktionshuse, som også distribuerer kunst. Det komplette overblik over de forskellige kunstsælgere er svært at give. Danmarks Statistik dokumenterer, at der i 2018 var 194 arbejdssteder med kunsthandel og gallerivirksomhed. Foreningen Danske Gallerier har 54 medlemmer; en rapport fra 2018 viste, at der derudover eksisterede omkring 780 andre gallerier.

Kunstnersammenslutninger dækker over en gruppe kunstnere, der i fællesskab årligt udstiller og sælger deres kunst, hvoraf der eksisterer 19 ifølge paraplyorganisationen Kunstnersammenslutningernes Samråd. Kunstnersammenslutningernes betydning for kunstsalget er dalet markant i de sidste 20 år som følge af en større konkurrence fra gallerier og kunstmuseerne om at afholde udstillinger med nutidskunst. I Danmark findes der fem censurerede udstillinger, der giver kunstnerne point i forbindelse med optagelse i Billedkunstnernes Forbund. Det drejer sig om Charlottenborgs Forårsudstilling i København, Kunstnernes Påskeudstilling på Kunsthal Aarhus, Kunstnernes Sommerudstilling på JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup, Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie Udstillingsbygning i København og Nordkraftudstillingen i Aalborg. Derudover repræsenterer Foreningen af Kunsthaller i Danmark 16 institutioner. Kunsthallerne sælger i modsætning til gallerierne ikke de udstillede værker, og de finansieres primært gennem offentlig støtte og private fondsmidler.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om billedkunst