Oversigt - fra NNV
.
Detail af sydmur - fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292834
Sted- og lokalitetsnummer
010313-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Møntfund, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tinglæst 6.7.1848 (overdragelsesdokument) gælder matr. 1h. Tingl. 2.4.1940 øvrige matr.nr. Særlige betingelser: Grund- stykkerne må ikke bebygges mere. Sommerhuset på matr. nr. 1i skal fjernes inden 1.1.1942. Ejer: Nationalmuseet gælder kun matr.nr. 1h. Matr.nr. 1h: Badstruptårnet Ruinen af tårnet ligger ved den nordlige bred af Bastrup sø øverst på en skrænt, der falder imod søen. Omgivelserne er fredede iflg. kendelse. Øvrige matr.nr.: De nærmeste omgivelser til Badstrup tårn.

Undersøgelseshistorie

1848
Tinglysning - KUAS, FortidsminderRuinen af tårnet ligger ved den nordlige bred af Bastrup sø øverst på en skrænt, der flader imod søen. Omgivelserne er fredede iflg. kendelse.
1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr. 1a. Her en Ruin, bygget ned i en Bakke, aldeles rund og 12 Alen i Diameter. Murene flere Alen tykke og opførte indvendig af jævne, tilhugne eller tilsavede, Sten ("Tuff"?), udvendig af Kampesten, som man desværre nu har begyndt paa at slaa i Stykker til Vejfyld. Om længere eller kortere Tid vil Ruinen forsvinde, naar der ikke skrides ind herimod. Bevoksning: 1982: Græs
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBadstrup Taarnruin. Bevoksning: 1982: Græs
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTårnruin, Badstruptårnet. Ruin af rundt tårn med indvendig diameter på 8,5 m. Tårnet er bygget af sten, som indvendigt og nogle steder indvendigt er beklædt med tilhuggede sten af frådsten. Enkelte sten er faldet ned, fordi besøgende har gået på tårnets kant udenfor den opsatte trappe og platform. Enkelte løse sten er også kastet ned på tårnrummets bund. På nordsiden er enkelte af den indre murs sten løsnet og faldet ud af muren, fordi bindemidlet er mørnet. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret verdsligt bygningsværk fra 1100-tallet med en enestående beliggenhed. Bevoksning: 1982: Græs
1992
Privat detektorbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFund af mønt (FP 5114).
1992
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingMønten er velbevaret hvid fra Christian IV, 1602 (FP 5114).
2002
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal rekognoscering - FolkemuseetDykkerrekognoscering i søen nedenfor tårnruinen. Resultatløs, dog var søbunden for størstedelen dækket af op til 1 meter tyk slam.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering 2016 af murværk mm af Bastrup
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links