Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252950
Sted- og lokalitetsnummer
010103-212
Anlæg
Brønd, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brønd. Opbygget af teglsten/mursten uden mørtel. Særdeles velbevaret. Lysningen er ca. 1 m og dybden er målt til 8 m. Brønden ses ikke, da den er tildækket af et solidt betondæksel, som måler 120 cm i diameter. Brønden hører til et skovløberhus ”Snevrethus”, som blev raget ned i slutningen af 1800-tallet. Græs- og urteklædte omgivelser. I mellemaldrende løvskov.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterBrønd
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links