Udsnit af plantegninger fra 1922 over Dragør Fort; øverst facaden set fra nord, nederst facaden i snit. Formålet med fortet var at beskytte sejlrenden ud for Amager og hermed at forhindre fjendtlige skibes passage gennem Øresund og eventuelle angreb mod København fra søsiden.
.

Dragør Fort blev anlagt 1910‑15 på en kunstig ø 160 m fra land som et led i Københavns Befæstning. Fortet var delvis anlagt med kasematter med skyts på åbne betonbriske. Det var omgivet af en våd grav og en dækmole. Øen var forbundet med fastlandet via Kongens Bro, fra 1953 med Prins Knuds Dæmning.

Fortet havde en bemanding på 380 mand samt en søminestation.

Den 11. april 1940 fik orlogskaptajnen prins Knud besked på at rømme fortet, og tyskerne ankom d. 3. maj 1940. De overgav sig til engelske styrker d. 11. maj 1945.

Fortet blev udvidet med tre betonbunkere 1951‑52. I 1957 strøg det kommando og blev indrettet som marinestation. Erhvervsmanden Torben Bødtker købte fortet af Forsvaret i 2002 og indrettede hotel og restaurant.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv