Ved Dragør Kirke står Harald Isensteins skulptur Moses i bøn for sit folk, der blev opstillet i 1983. Kunstneren måtte flygte til Danmark fra Tyskland i 1933 og igen fra Danmark til Sverige i 1943. Isenstein lavede også portrætbuster, bl.a. af Niels Bohr, Margrethe 2. og kunstnerkollegaen Käthe Kollwitz. Samtidig var han kendt for sin pædagogiske virksomhed for både børn og voksne, bl.a. på Bernadotteskolen i Hellerup.

.

Dragørs pittoreske bymiljø har gennem tiden inspireret billedkunstnere og gør det stadig i dag. Søfartsmiljøet trak tidligt kunstnere til. Det var først og fremmest marinemalerne, som fandt motiver omkring havnen, men også i byens snævre gader. I Store Magleby var det bondelandet og befolkningen af hollandsk afstamning, med deres anderledes skikke og klædedragter, som kunstnerne fandt interessante. Lokalt er det i dag primært på Museum Amager, at disse tidlige værker kan ses. Dragør Kommune har en større kunstsamling, som til dels vises på kommunale institutioner. Derimod er der kun få kunstværker i det offentlige rum.

Udstillingssteder

Amagermuseet i Store Magleby har en større malerisamling, især mange af Julius Exners værker. På Dragør Museum vises kunst med lokale motiver tilknyttet søfarten. I maleren Chr. Mølsteds tidligere atelier i Dragør udstilles en lille del af Museum Amagers store samling af hans værker. Ved Dragør Havn ligger Havnegalleriet, der har skiftende udstillinger af samtidskunst.

Kunstnere

I slutningen af 1820’erne besøgte C.W. Eckersberg flere gange Dragør og malede motiver fra Dragør Havn. Senere kom andre marinemalere til Dragør, hvor de kunne komme tæt på de mange sejlskibe til og fra København. Allerede i 1760’erne mødte flere kunstnere de hollandske bønder fra Store Magleby, når de afsatte deres varer på grønttorvet i København iført deres farvestrålende amagerdragter. Jens Juel malede flere motiver af »amagere«. I slutningen af 1800-tallet indlogerede Julius Exner sig hos en familie i Store Magleby. Blandt de mange landliggere, som søgte til Dragør fra slutningen af 1800-tallet, var også en del kunstnere, og de udgjorde en egentlig kunstnerkoloni. Den første generation talte bl.a. Viggo Johansen og Carl Wentorf. I de første årtier af 1900-tallet fulgte en ny generation, bl.a. Oluf Høst, Olga Lau, Axel Johansen, Eiler Sørensen og Sally Philipsen.

Det største antal værker med skildringer af Dragør og dens omgivelser blev udført af marinemaleren Chr. Mølsted. Han var født i byen i 1862 og voksede op her som søn af en fisker. Mølsteds tilknytning til fødebyen var stærk, og efter endt uddannelse på Kunstakademiet i København vendte han tilbage til Dragør. Mest berømt blev han for sine skildringer af episoder fra danske søkrige. Som modeller brugte han ofte folk fra Dragør.

Viggo Johansen var ikke bosat i Dragør, men kom her allerede i barndommen, hvor han besøgte sine bedsteforældre. Han malede en hel række motiver fra den gamle by, havnen og de omgivende strandenge. Fra slutningen af 1800-tallet indlogerede Viggo Johansen sig med kone og børn ca. 20 somre i Dragør. Mest kendt er hans motiv af dragørkonerne, der tilser gæssene ved Batterisbækken i Før sol går ned. Dragør fra 1901. Inspireret af de franske impressionister var han meget optaget af lysets skiften.

Kunst i det offentlige rum

Billedhuggeren Harald Isenstein er repræsenteret med flere værker i kommunen. Ved Hollænderhallen er opstillet Svømmerske fra 1936, på biblioteket Den fortabte søn (u.å.), og på Dragør Kirkegård Moses i bøn for sit folk (u.å.). De blev alle opstillet i 1980’erne, hvor hele kunstnerens egen samling i nogle år befandt sig i Dragør; i dag er samlingen i Kongegaarden i Korsør. Isenstein kom til Danmark i 1933 fra Tyskland og måtte flygte til Sverige under Besættelsen. Efter kunstnerens død i 1980 bosatte hans enke, keramikeren Olga Marie Isenstein, sig i Dragør.

I 2012 blev i Dragør stiftet Refleksioner, som er en forening for samtidskunst. Foreningen har afholdt flere udstillinger både udendørs og i Hollænderhallen.

Kunsthåndværk og design

Sølvsmeden Ingeborg Mølsted i sit hjem på Strandlinjen 59 i Dragør i 1979. Ud over malerier af faderen Chr. Mølsted er hjemmet udstyret med kulturradikale kendetegn som Le Klint-lampen, FDB-møblerne og kelimtæppet.

.

Kunsthåndværk har været en vigtig del af dagliglivet i Dragør og Store Magleby. Allerede fra 1700-tallet var der en væv i næsten hvert hjem i Dragør, så de mange sømandskoner kunne fremstille og sælge lærred til københavnere, hvilket var et privilegium, der ellers var forbeholdt de københavnske vævere. Amagerdragterne er overstrøet med spraglede borter og bånd, og tørklæderne har blomster- og fuglemotiver. I byerne skaffede mange kvinder sig ekstraindtægter ved at beherske de forskellige teknikker inden for amagersyning og -broderi.

Ingeborg Mølsted uddannede sig i 1918 til sølvsmed – en af Danmarks første kvinder inden for faget. Hun havde fra 1937 værksted på sin bopæl i fødebyen Dragør. Hendes smykker var præget af en fascination af oldtidens smykker, ofte udført i entrådsteknik.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Dragør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst