De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Dragør Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Dragør er blandt landets ti varmeste kommuner, og årsmiddeltemperaturen ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Den høje temperatur skyldes bl.a., at varm luft fra kontinenterne let når frem til den østligt beliggende kommune om sommeren. Varmen dæmpes dog en smule af Øresund og Køge Bugt samt af den ret vandholdige jordbund.

Den østlige beliggenhed betyder også, at luften fra vest når at tørre ud, inden den rammer kommunen. I det ret flade terræn er det kun Kongelunden, der bidrager til en smule bygedannelse, og samlet set hører Dragør derfor til blandt de ti tørreste kommuner i landet.

Til gengæld ligger antallet af solskinstimer lidt over landsgennemsnittet, og i september er kommunen en af landets ti solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Dragør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima