Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302627
Sted- og lokalitetsnummer
010202-125
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, bestående af 3 sidesten, ingen dæksten. Frit- liggende i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt nord for Gårdagermosen ses resterne af en dysse bestående af et gravkammer uden dæksten, der i mands minde har manglet, bygget af tvende aflange, indvendig flade sidestene af en kolosal størrelse, 7' i længden, og en mindre endesten mod nv., medens det er åbent i den sø ende. Dets længde svarer til sidestenenes, dets bredde er 2'6". Gravkammeret, som er anlagt på flad mark, er af en bygningsmåde, der kunde foranledige tanken om at det havde ligget i en bortryddet langdysse. Ved markens pløjning ses dette imidlertid tydeligt ikke at have været tilfældet, der ses kun nærmest ved det spor til en lille af flintskærveblandet jord opdynget knold.
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, bestaaende af 3 Sidesten, ingen Dæksten, Fritliggende i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØ-V-vendt, rektangulært kammer. Indgang fra V. Selve kammeret og det meget snævre græsareal omkring det bruges som markstensdepot. kammeret opfyldt næsten til top af bæresten. heri også lidt metalaffald. Sagen er påtalt mundtligt, og lodsejeren har lovet at sende en mand med en vogn forbi. Frit på en flad mark. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig, i det mindste ikke i stenfyldt udgave. Ikke offentligt tilgængeligt, men beliggende kun 10 m fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Museal restaurering - KulturstyrelsenMuseal restaurering. De ældre tilførte marksten blev fjernet. En del sandstensfliser (tørmusfliser) blev lagt i depot bag bærestenen. Fliserne blev tildækket med muld. Tilførte marksten og andet affald blev kørt væk. Buskene på fortidsmindet blev fældet og fjernet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links