Fortidsminde set fra nord
.
Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsminde set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38184
Sted- og lokalitetsnummer
090618-13
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/8 1917, gdr. Frederik Sørensen. Diplom Dyssekammer; 2 sidesten, 1 dæksten med enkelte skålgruber. NMI: 1 m jord medindbefattet. Tingl.: 6/10 1917.

Undersøgelseshistorie

1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontordyssekammer på åben mark. Kammeret er orienteret SV-NØ, bestående af 2 bæresten, hvor den NV-lige er skredet noget indad i kammeret. Over disse en stor dæksten skråt liggende mod NØ. Kammeret er omgivet af en meget lav højning der er græsklædt, ca. 5x5 m. Enkelte marksten i kammer og på høj. Der er pløjet indtil ca. 1 m fra kammeret, hvilket er påtalt mundtligt overfor ejeren, der var meget velvillig stemt over for hans fortidsminde og lovede at genetablere dyssens højning med jordfyld, indtil mindst 2 m fra bærestenene af jord taget et godt stykke fra dyssens omgivelser. Markjorden omkring dyssen var tæt belagt med materiale fra dyssens omgivende høj, der var fjernet, i form af knust og brændt flint. 1 m foran indgangen fandtes oppløjet et brudstykke fra en tyknakket flintøkse. En tomt af en sløjfet dysse sås tydeligt i pløjejorden, ca. 30 m nord for dyssen. Der ses her knust og brændt flint, samt flade sandstensfliser. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt dyssekammer, hvor ejeren er venlig stemt over for besøgende. . Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Privat opsamling - Østfyns MuseerEt fragment af en slebet flintmejsel fundet i dyssekammerets åbning mod sydvest. Der, hvor der måske har været en tærskelsten.
2016
Genstand registreret i privateje - Østfyns MuseerFundet beror hos finder.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links