Den 625 ha store Emmedsbo Plantage ligger ud til Kattegat mellem Bønnerup Strand og Gjerrild Nordstrand. Plantagen, som breder sig ud over et kuperet dødislandskab, er en blandet løv- og nåleskov med store bevoksninger af især østrigsk fyr og skovfyr.

Emmedsbo Plantage er privatejet. Den har en meget tæt bestand af både rådyr, dådyr, krondyr og sika, og der foregår derfor en del jagt. Ud over det fritgående vildt rummer plantagen også en 70 ha stor indhegnet dyrehave med vildsvin.

Der er iagttaget knap 80 fuglearter i plantagen, og ynglefuglene tæller især mange hulrugende fugle som natugle, grønspætte, sortspætte, stor flagspætte, broget fluesnapper, træløber og flere forskellige mejser. Også lille korsnæb yngler i plantagen og nyder godt af de mange grankogler, som den åbner med sit særlige næb. Enkelte gange har den fået selskab af den sjældnere stor og hvidvinget korsnæb, som om vinteren har lagt vejen forbi plantagen.

I nordøst strækker en lille statsskov sig ind i det ellers privatejede område. Statsskoven indgår i fredningen af Gjerrild Nordstrand fra 1974.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links