Da isen i slutningen af sidste istid smeltede tilbage, efterlod den store klumper dødis i det åbne landskab. Dødisen forhindrede smeltevandet i at udfylde landskabets lavninger med sand og grus og skabte derved langsøerne Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø. Helt effektiv var dødisen dog ikke, for i isens sprækker kunne smeltevandet stadig afsætte materiale. Det er disse smeltevandsaflejringer, som skabte halvøen med Fårebanke og Kælderbanke i den nordvestlige del af Rørbæk Sø.

Som en knold rejser Fårebanke sig op til en højde af 78 m.o.h. på halvøens vestlige ende. Som resten af halvøen dækkes en stor del af Fårebanke af overdrev, men også hede præger i høj grad knoldens stejle skrænter. Det giver et lysåbent landskab, som hist og her brydes af træer og småkrat. Ned mod søbredden, på den yderste nordspids, findes også lidt mose.

De forskellige naturtyper giver en vis variation i plantelivet, som omfatter både katteskæg, hedelyng, blåbær, revling, tormentil og mosetroldurt. På overdrevsarealer findes desuden en række forskellige vokshatte som eng-, kegle- og papegøjevokshat samt voksgul vokshat. Også insektlivet er mangfoldigt og tæller bl.a. flere forholdsvis sjældne dagsommerfugle som violetrandet ildfugl og okkergul pletvinge. Som et lidt eksotisk indslag græsses området af mufloner, der hører naturligt hjemme på Korsika og Sardinien, men siden 1950’erne er blevet indført som jagtvildt i Danmark.

Fårebanke indgår i fredningen af Rørbæk Sø fra 1962. Fredningen er dog ændret og udvidet flere gange siden, senest i 1996. Derudover er halvøen en del af habitatområdet Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land