sydligste periskophul
.
nordligste periskophul
.
anlægget set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390568
Sted- og lokalitetsnummer
210107-132
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mandskabsbunker (Sikringsstilling Nord). Rektangulær jorddækket mandskabsbunker på 15,5 x 4,9 x 2,8 m i beton. Synlig over jorden er et betondæk og to periskophuller. Facaden har to 0,7 m brede åbninger til mandskabsrummet, der er 8,4 x 2,5 x 1,8 m.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst. På dette sted formodes der at ligge et betonanlæg opført i forbindelse med forsvarslinjen Sikringsstilling Nord fra 1. verdenskrig. Anlægget er næsten fuldstændig tildækket med jord. Kun overfladen af bunkerens betondæksel er delvist synligt, samt to tildækkede periskophuller (0,2 x0,2 meter store). Anlægget ligger i plantage. Anlægget er opmålt i 1922 af premierløjtnant F. Heiberg Jürgensen (nr. 67 afsnit 8, samt beretning 1-2 1922 bilag 15, afsnit 8, type XXI). Anlægget beskrives som opholdsrum. Opmålingerne fra 1922 viser, at anlægget er et rektangulært anlæg med skråt affasede hjørner på den bagerste ydermur. Det er udvendigt 15,5 meter langt og 4,9 meter bredt og 2,8 meter højt. Der er indrettet med et rum med to 0,7 meter brede indgange. Rummet er 8,4 meter langt, 2,5 meter bredt og 1,8 meter højt. I Mogens Scott Hansen er anlægget registreret som nr. 479 : Maskingeværrede af usædvanlig størrelse.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links