Vinduesåbning
.
Vinduesåbning
.
Ruin set mod nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41069
Sted- og lokalitetsnummer
210304-115
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4106:9 Ruin. Ruin af firsidet, militær bygning opført i mursten og cement. Bygningen er 325 x 275 cm stor, og 320 cm høj. I den østlige gavl er en døråbning, mens der i den vestlige gavl er en åbning efter et vindue.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenRuin af firesidet, militær bygning opført i mursten og cement. Bygningen er 325 x 275 cm stor, og 320 cm høj. I den østlige gavl er en døråbning, mens der i den vestlige gavl er en åbning efter et vindue. Bygningen er en del af den tidligere krigsfangelejr for bl.a. franske og russiske krigsfanger under 1. verdenskrig, og er antagelig lejrens arrest.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links