Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221854
Sted- og lokalitetsnummer
140212-54
Anlæg
Fangstgrube, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ulvegrav. Ulvegraven beatår af en kampestenssat ca. 6 m dyb, rund nedgravning med en diameter på ca. 3,50 m og lodrette vægge. I den vestre side er foroven enkelte sten nedstyrtede, hvorved der er fremkommet et skår i randen på ca. 1 meters dybde. Fredningsgrænsen forløber 1 m fra gravens kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUlvegrav, - 7,0 x 5,0 x 5,0 m. Let konisk, bygget af kamp. Beplantning lige til kant. Der bør sikres mere frijord f.eks. 2 m. udenom graven samt off. adgang og indhegning. Der plantes (2 år siden ?) helt til rand. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende bygningsværk - specielt. ********************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Lokaliseret efter 1 1/2 times søgen. Er forkert afsat både på mb. og (af HRK) på 4 cm.-kortet. Er beliggende på N-kanten af tunneldalskrænt, 200 m. VNV for den fejlagtigt afsatte position. 2-3 normannsgraner er plantet på den lave jordvold omkring gravens munding. De bør fjernes. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFangstgrube
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden nordmannsgraner på volden. Selvsåede løvtræer på kanten og mellem stenene.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links