Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221818
Sted- og lokalitetsnummer
140212-32
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Skelet, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Hellekiste, smukt bevaret, på bakketop i ager.

Undersøgelseshistorie

1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 464/37. Sb. 14.02.12-32. NM A 37683-87. Hellekiste paa Bjørnholm, Matr. Nr. 2a af Højholm, Tirstrup Sogn, Sønder Herred, Randers Amt. Undersøgt 1937 af Th. Mathiassen. Udgravningsberetning samt -dokumentation (kort, plan- og snittegning samt fotografier) af d. 25/11 1937 fra Th. Mathiassen, N01. Herfra NM A 37683-87. I Maj 1937 meddelte Godsejer A.U. Juhl, Bjørnholm pr. Trustrup, at ved Pløjning paa hans Jord var fundet en Stengrav. En Undersøgelse foretoges i Dagene 28/6-1/7 1937. Efter Undersøgelsens Afslutning restaureredes Graven. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 21/5, 25/6, 30/6 1937 og d. 1/2 1938 ml. godsejer A. Uldall Juhl, Bjørnholm pr. Trustrup, og N01.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellekiste. Der er skredet så meget jord ned i gangen med jernlåger, at det ikke er muligt at bese kistens indre. Der bliver pløjet uanstændig tæt på kistens sten - specielt ved SV-enden, hvor der køres lige til stenene. Der smides marksten på høj og over kisten. Der bør sikres frijord. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn - sjælden på egnen. Adgang bør sikres. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bevoksning og omgivelser udfyldt ud fra fotos og 4 cm-kort. Marksprøjtning og pløjning påtalt jan. 1988 (F53-3462). *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Marksten fjernet. Pløjeafstanden er nødtørftigt acceptabel men heller ikke mere. Jorddækket over kammeret fremstår med et meget sparsomt vegetationsdække (formentlig efter pesticidsprøjtning) og gennemhullet som en schweitzerost af musegange. Jorddækket bør udbedres og sikres, evt. ledsaget af et pålæg til ejer om ikke at bortsprøjte græs- og urtefloraen. Der er eroderet så store mængder jord ind i kammeret - dels gennem den med jernlåge forsynede indgang, dels ved åbninger omkring dæksten i V - at kammeret næsten er fyldt op. Restaurering også på dette punkt bør overvejes. JGB *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1987: Virkningen af marksprøjtning har nu fortaget sig, fortidsmindet er tilgroet med græs. Pløjeafstand O.K., dog pløjes der i S med furen væk fra højfoden, dette bør også påtales. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Jeg ville nu nok rykke den én seværdigsgrad. JGB Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin dyrkningsfri bræmme. Jernlåge mod syd. Tilgroet med græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links