Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221830
Sted- og lokalitetsnummer
140211-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/1 1889. Købt. Langdysse 18 m i V-Ø, 9 m bred, 20 randsten og kammer af 4 bære- sten og 1 tærskelsten. Dæksten mangler.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. Denne smukke Langdysse hvis Fyld er 5' høj og smukt afrundet, ligger paa en Slette og tager sig godt ud, især da dens Fyld er smukt lyngklædt og temmelig skarpt begrænset. Kammeret ligger ikke i Midten, men nærmest mod Vest. Gangen vender mod Sydvest. Tærskelstenens Højde er 3', Bærestenene ere 5' 6" høje, men her er ingen Overligger. Det synes som om Fylden et lille Stykke nede under Lyngtørven er belagt med større runde Steen. Gangen og Kammeret har Jensen ryddet, og tæt uden for Tærskelen fandt han en lang, smal sleben Mejsel, siges der, men i selve Kammeret fandt han ikke Noget. At alle Krandsstenene ere tilstede, og at Overliggeren er det eneste Stykke der mangler er udenfor al Tvivl, men ligesom Gangstenene sees de ikke alle oven Fylden. Mindesmærket tager sig godt ud, og ved en mindre Istandsættelse vilde det blive fortræffeligt. Nu er det fredet for 25 Kr. [[F.M. 1889]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
1889
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. Gamle stendynger N og V for høj. Bør fjernes. Randsten ses næsten ikke. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stendyngerne mod nord og vest er enten fjernet eller helt groet til. FM-sten lige øst for kammer. Bevokset med en stor bregne i kammeret, 3 store løvtræer (2 ege og 1 ahorn) samt krat og brændenælder. Desuden lidt buske heraf en ved den østlige bæresten.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links