Middelfart Kommune har omkring 80 offentlige vandløb på tilsammen ca. 200 km. Dertil kommer ca. 200 km private vandløb. Vandløbene er generelt små, om end både Storå, som løber ud i Båring Vig i nord, og Brændeå, der har sit udløb gennem Bredningen til Lillebælt i syd, begge danner vandløbssystemer, som i fynsk sammenhæng er ganske store. De offentlige vandløb plejes og grødeskæres af Middelfart Kommune, som sammen med private aktører jævnligt gennemfører restaureringer for at forbedre forholdene for vandløbenes dyre- og planteliv. Til sammenligning er de private vandløb oftest grøfter og mindre tilløb til de større offentlige vandløb, og de har derfor typisk en lavere miljømålsætning og offentlig interesse.

Ud over vandløbene har Middelfart Kommune knap 1.000 søer på mindst 100 m2, hvoraf langt de fleste er småsøer og vandhuller. En undtagelse er Føns Vang, som med et areal på ca. 102 ha er Fyns næststørste sø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande