Sammen med inddæmningen og afvandingen af en række tidligere fjordarme er et stort antal søer og mosearealer gennem tiden blevet tørlagt og udnyttes i dag som højproduktive landbrugsarealer. Det har yderligere mindsket andelen af ferske vande i den i forvejen søfattige Odsherred Kommune, og i dag er der dele af kommunen, som er stort set uden søer.

De største nuværende søer er overvejende skabt ved inddæmning eller naturgenopretning. Det gælder fx den inddæmmede Hovvig samt Højby Sø og Nygård Sø, som blev genoprettet i hhv. 1990 og 2014. Blandt kommunens naturlige søer er den 18,5 ha store Dybesø, som er en af de få tilbageværende lagunesøer på Rørvighalvøen.

Vandløbene er lige så fåtallige som søerne og består især af grøfter og afvandingskanaler, som sørger for at holde marker og inddæmmede arealer tørre. Til dem hører bl.a. Lammefjordskanalerne med Nordkanal, som afvander en stor del af Lammefjord.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande