Med sin hårdtarbejdende sugesnabel tjekker en foranderlig blåfugl hver eneste udsprungne blomst for nektar, inden den på flaksende vinger fortsætter sin jagt på den sukkerholdige væske hen over heden. Den lille, farvestrålende blåfugl forveksles let med især argusblåfugl, men kan ofte kendes på forvingernes smalle, sorte sømkant og den grønlige bestøvning ved roden af bagvingerne. Foranderlig blåfugl er på vingerne i juni-august og kan bl.a. opleves i Veddinge Bakker samt på Ordrup Næs, Korevle og Korshage.
.
På Rævebjerg i Bjergene strækker to hyldegøgeurter deres rødlilla blomster op over det lave, nedbidte græs. Hyldegøgeurt bestøves af humlebier, som dog ikke får det mindste i belønning for deres arbejde, da blomsterne ikke producerer nektar. Den nærige hyldegøgeurt optræder side om side i både en rød og gul farvevariant, hvilket muligvis forvirrer humlebierne, så de får sværere ved at huske og genkende de nektarløse blomster.
.

Odsherred Kommune præges af landbrugsarealer og store sommerhusområder, og selv om landbrugsudnyttelsen ligger en smule under landsgennemsnittet, sætter den sammen med den store andel af bebyggelse og infrastruktur tydelige begrænsninger for naturarealerne i det åbne land. I dag dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge således kun godt og vel 6 % af kommunens areal.

I det åbne land udgør moserne den største andel af naturtyperne og fordeler sig spredt over kommunen. Større sammenhængende mosearealer findes bl.a. ved Trundholm Mose vest for Nørre Asmindrup og ved Hovvig, som også rummer store områder med fersk eng. Strandenge ses flere steder langs kysten, især ved Korevle ud mod Sejerø Bugt.

Blandt de tørre naturtyper dominerer overdrevene med store arealer i Bjergene og Veddinge Bakker samt langs Sjællands Oddes kyst. Ved bl.a. Korevle, Overby Lyng og Korshage findes også mindre områder med hede.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land