De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Odsherred Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Nærheden til Isefjord og Kattegat betyder, at klimaet i Odsherred Kommune i høj grad er påvirket af havet. Det betyder bl.a., at somrene er forholdsvis kølige, mens vintrene er lune. Samlet set giver det en årstemperatur på lidt over landsgennemsnittet.

Bortset fra de inddæmmede områder er landskabet bakket, og sammen med den fugtige overflade kan det føre til dannelsen af dis og tåge. På årsbasis ligger nedbøren dog betydeligt under landsgennemsnittet. Det skyldes især, at vestenvinden når at tørre ud på sin vej hen over Jylland og havet, inden den rammer kommunen. Trods det kuperede landskab er Sjællands Odde heller ikke stor nok til at skabe mange skyer, der kan give nedbør.

Få skyer betyder til gengæld mange solskinstimer, og i hhv. februar og april samt set over året placerer Odsherred sig oppe blandt landets ti solrigeste kommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima