Alle sommerhusområder i Odsherred Kommune skal kloakeres for at sikre vandløb mod forurening af spildevand. Samtidig sikrer kloakeringen, at grundejernes spildevand kan afledes, når grundvandet efter særlig regnfulde perioder står højt. Kloakeringen af kommunens sommerhuskvarterer har været i gang siden 2017.
.

De sydvendte facader på Odsherred Rådhus i Højby er beklædt med solafskærmende finner. I oktober 2018 stod den nye kontorfløj, der via glaspartier kobler sig til den ældre del af rådhuset, færdig. Tilbygningen på to etager og 1.875 m2 kostede 33 mio. kr. og er opført som præfabrikeret hvidt modulbyggeri i træ med aluminiumsfacader tegnet af ONV Arkitekter.

.
Udgiftsbehov pr. indbygger og skatteudskrivning for Odsherred Kommune i 2011 og 2020.
.

I forbindelse med Strukturreformen blev den lille bykommune Nykøbing-Rørvig med virkning fra d. 1. januar 2007 fusioneret med de to større landkommuner Trundholm og Dragsholm. Dermed omfattede fusionen stort set det gamle Ods Herred.

Den nye kommunes politiske landskab

Allerede i årene op til Strukturreformen var der lokalt bestræbelser på at få Nykøbing-Rørvig og Trundholm Kommuner slået sammen. I første omgang mislykkedes det. Selv om de to borgmestre gik ind for tanken, var der ingen bred forankring i de to byråd. Projektet nåede heller aldrig til en folkeafstemning, men havde dog gødet jorden, så der ikke var megen tvivl, da Strukturreformen i 2004 blev en politisk realitet. Ingen af de to kommuner var store nok til at bevare selvstændigheden, og en sammenslutning var den logiske udgang i Sjællands nordvestlige hjørne. Selv med en fusion ville de to kommuner med tilsammen knap 19.000 indbyggere dog ikke leve fuldt ud op til det minimum på 20.000 indbyggere, der var hensigten med Strukturreformen.

Den tredje logiske fusionspartner var Dragsholm Kommune mod syd, der havde navn efter den herregård, som lå i den sydligste del af det gamle Ods Herred. De tre kommuner havde i forvejen samarbejdet på flere områder – bl.a. it og turisme – og ville også geografisk være oplagte fusionspartnere.

I Dragsholm Kommune (knap 14.000 indbyggere) var der overvejelser om i stedet at gå sammen med Holbæk Kommune, men det endte med et ja til Trundholm og Nykøbing-Rørvig, og den nye fusionskommune blev annonceret allerede i begyndelsen af 2004.

Diskussionerne fortsatte imidlertid i Dragsholm, og et stort mindretal gjorde indsigelse. Den endelige afgørelse kom på et kommunalbestyrelsesmøde med borgerdebat i Asnæs Forsamlingshus d. 22. juni 2004. Her fik et forslag om fusion med Holbæk Kommune 10 stemmer, mens 11 stemte imod. Efterfølgende blev sammenlægningen med Nykøbing-Rørvig og Trundholm bekræftet med stemmerne 11‑0, da oppositionen undlod at stemme.

Der var fra begyndelsen bred enighed om at kalde fusionen for Odsherred Kommune, da den geografisk næsten faldt sammen med det gamle herred. Den nye kommunes rådhus blev Trundholm Kommunes tidligere rådhus i Højby. Dermed kom det administrative centrum ganske usædvanligt til at ligge i den sjettestørste by. Rådhuset i Nykøbing S kom efter fusionen til at rumme kommunens Center for Børn, Unge og Familier. Rådhuset ved Fårevejle i Dragsholm Kommune rummede i en periode kommunens jobcenter og husede i en periode også byrådsmøderne. Bygningen blev i 2019 overtaget af uddannelsesinstitutionen EUC Nordvestsjælland.

Trundholm Kommunes gamle rådhus i Højby er blevet udbygget, men Odsherred Kommune har aldrig fået et helt nyt rådhus, som det skete i mange andre sammenlagte kommuner.

Dragsholm og Nykøbing-Rørvig havde begge socialdemokratiske borgmestre, Finn Madsen og Vagn Ytte Larsen, mens Trundholms Hans Møller Olsen var Venstremand. Ved det første valg efter de nye kommunegrænser i november 2005 var Finn Madsen sit partis borgmesterkandidat, mens Vagn Ytte Larsen prioriterede at blive formand for Danmarks Biblioteksforening. Finn Madsen vandt borgmesterposten og fik 3.519 personlige stemmer mod Hans Møller Olsens 3.142.

Ved valget i 2009 havde både Finn Madsen og Hans Møller Olsen trukket sig ud af politik. Finn Madsen arbejdede som isenkræmmer, og Hans Møller Olsen drev sit landbrug Almegård – den eneste gård, stjernearkitekten Arne Jacobsen tegnede.

Det betød, at valget i 2009 kom til at stå mellem to nye borgmesterkandidater: Thomas Adelskov (S), lærer og medlem af Folketinget, mod Morten Egeskov (V), der på det tidspunkt var økonomichef i Frederikssund Kommune. Valget var tæt og ikke uden drama. Ved forhandlingerne om konstitueringen blev Steen Egede Jensen (DF) det udslagsgivende byrådsmedlem, der sikrede Thomas Adelskov borgmesterposten. Steen Egede Jensen, der blev viceborgmester, måtte gemme sig for vrede partifæller.

Mandatfordeling og stemmeprocent ved lokalvalg i Odsherred Kommune i 2005, 2009, 2013, 2017 og*
2005 2009 2013 2017 2021
A. Socialdemokratiet 10 9 11 12 10
B. Radikale Venstre 2 0 0 1 1
C. Det Konservative Folkeparti 1 1 0 0 1
D. Nye Borgerlige - - - - 1
F. Socialistisk Folkeparti 1 3 1 1 1
I- Liberal Alliance - - 0 0 0
O. Dansk Folkeparti 2 3 2 2 2
V. Venstre 9 8 8 7 4
Ø. Enhedslisten 0 0 1 1 1
Å. Alternativet - - - 0 -
L. Odsherred Listen 0 1 2 1 -
N. Nyt Odsherred - - - - 4
I alt 25 25 25 25 25
Kvinder 7 10 7 5 11
Mænd 18 15 18 20 14
Stemmeprocent 70,2 % 68,6 % 73,8 % 72,9 % 67,8 %

*DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK/VALGK3 SAMT KMDVALG.DK

Morten Egeskov er siden blevet direktør for Geopark Odsherred. Venstres nye borgmesterkandidat er byrådsmedlem Hanne Pigonska, der med 288 personlige stemmer ved valget i 2017 har langt op til Thomas Adelskovs 5.581 personlige stemmer. Med i alt 8.541 stemmer befæstede Socialdemokratiet ved valget i 2017 sin position som byrådets klart største parti.

Odsherred Listen har haft de små lokalsamfund som mærkesag. Listen nedlagde sig selv i 2021 og gik ind i den nye liste Nyt Odsherred, der med to udbrydere fra Venstre fik tre mandater i byrådet.

Folketingsvalg 2007, 2011, 2015, 2019 og 2022 i Odsherred Kommune (stemmer i procent)*
2007 2011 2015 2019 2022
A. Socialdemokratiet 24,7 % 25,2 % 28,7 % 30,4 % 33,5 %
B. Radikale Venstre 4,2 % 6,9 % 2,5 % 4,6 % 1,7 %
C. Det Konservative Folkeparti 6,7 % 3,5 % 2,5 % 4,8 % 3,1 %
D. Nye Borgerlige - - - 2,5 % 5,1 %
E. Klaus Riskær Pedersen - - - 1,4 % -
F. Socialistisk Folkeparti 13,2 % 9,3 % 3,2 % 6,8 % 8,7 %
I. Liberal Alliance - 3,2 % 4,4 % 1,2 % 4,9 %
K. Kristendemokraterne 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,8 % 0,2 %
M. Moderaterne - - - - 10,0 %
O. Dansk Folkeparti 18,5 % 18,2 % 27,6 % 13,0 % 5,1 %
P. Stram Kurs - - - 2,9 % -
Q. Frie Grønne - - - - 0,2 %
V. Venstre 28,0 % 26,5 % 18,9 % 22,8 % 11,0 %
Y. Ny Alliance 2,7 % - - - -
Æ. Danmarksdemokraterne - - - - 9,5 %
Ø. Enhedslisten 1,8 % 7,0 % 7,5 % 6,5 % 4,0 %
Å. Alternativet - - 4,5 % 2,3 % 2,6 %
Stemmeprocent 85,5 % 86,6 % 84,8 % 82,4 % 82,7 %

*DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK/FVKOM

Med Nyt Odsherred i hovedrollen ændrede kommunalvalget i november 2021 helt det politiske landskab i kommunen. Spidskandidaten Karina Vincentz, der havde været valgt ind i byrådet siden 2013 for Venstre, var i i februar 2021 gået ind i Nyt Odsherred. Lokallisten fik et godt valg med fire pladser ud af de 25 i byrådet. Den siddende borgmester Thomas Adelskov (S) trak med 3.707 personlige stemmer over halvdelen af sit partis stemmer. Socialdemokratiet tabte dog to mandater og endte med ti. Med samlet 12 til de røde partier og 12 til de blå blev den enlige radikale, Thomas Nicolaisen, tungen på vægtskålen. Han valgte at støtte Karina Vincentz som borgmester under henvisning til, at hun ville være i stand til at føre bred politik hen over midten. Thomas Nicolaisen fik posten som 1. viceborgmester.

Den 49-årige Karina Vincentz var, før hun blev borgmester, skoleleder for aftenskolen LOF Nordvestsjælland.

Kommunal service og beskatning

Det var ved sammenlægningen tre socialt udfordrede kommuner, der skulle have økonomien til at fungere, og de første år blev svære. Dragsholm Kommune havde før fusionen en skatteprocent på 22,80, Trundholm Kommunes var på 22,50, og Nykøbing-Rørvig Kommune, som havde den bedste økonomi, lå på 21,70. Allerede i 2007 måtte det nye byråd sætte skatten op til 26,55, og den var i 2020 stadig i den høje ende med 26,60 %. For 2021 blev den sænket til 26,30 %. Grundskyldpromillen er den maksimalt tilladte på 34,00.

Kommunen har en stor ældrebefolkning, hvor knap en tredjedel er 65 år eller derover, men man brugte i 2019 37.356 kr. pr. ældre borger mod et gennemsnit for hele landet på 43.806. Også udgifter til dagtilbud pr. 0‑10-årig lå lidt lavere. Folkeskolen var derimod dyrere end landsgennemsnittet på 69.052 kr. pr. elev; her brugte Odsherred Kommune 77.207 kr. En centralisering blev gennemført få år efter den nye kommunes dannelse, men senere opgivet.

Kommunale fremtidsplaner og strategier

Kommunen satser på handel, håndværk og turisme. Odsherreds motto er »Tid til livet«, og det retter sig mod både den faste befolkning på 33.000 og en »fritidsbefolkning«, der i højsæsonen er flere gange større. Turismen er den vigtigste motor for kommunens udvikling. Kommunens Visions- og Udviklingsplan 2025 (fra 2014) beskriver grundlaget med natur, kultur, historie og fødevarer af høj klasse. Planen beskriver, at det er noget, kommunen skal »både prale af og værne om«, for derved at tiltrække flere borgere, virksomheder og turister.

Planstrategi 2020 blev vedtaget i byrådet i april 2021. Den bygger på tre unikke karakteristika, der ses som drivkraften for den erhvervsmæssige udvikling og bosætning i Odsherred: Der er for det første de stærke virksomheder i kommunen, for det andet Geopark Odsherred og endelig Odsherred som Sjællands kraftcenter for fritid, besøg og oplevelse.

Klimatilpasning

Odsherred Kommune kortlagde i sin klimatilpasningsplan fra 2014 de fremtidige oversvømmelsesrisici fra hav og nedbør. Med 154 km kystlinje er der i flere områder risiko for oversvømmelse, både i områder med høj bygningsmæssig værdi og i naturområder af særlig betydning.

Sammen med Odsherred Forsyning er der gennemført sanering af kommunens kloaksystemer i flere byer og sommerhusområder. På de lavtliggende villaveje i Saxildkvarteret i Nykøbing S var der overhængende risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Projektet Grønnehave Bæk er et større klimatilpasningsprojekt, der omfatter opsamling og afledning af vejvand fra Saxildkvarteret og vand fra et ca. 100 ha stort opland. Vådområde, genslyngning af vandløb, diger og stormflodsbygværk stod færdige i slutningen af 2019.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer