Kongsøre Skov når helt ud til kysten, hvor havet gradvis eroderer skrænterne og med jævne mellemrum får de krogede træer til at vælte ned på den smalle, stenede strand. Betydningen af navnet Kongsøre er omdiskuteret, men da ordet øre i oldtidsskrifter betyder »halvø«, skal stednavnet formentlig tolkes som »kongens halvø«. Snarere end omvendt har langdyssen Kong Øres Grav inde i skoven sandsynligvis også taget navn efter området, og det er tvivlsomt, at der nogensinde skulle have eksisteret en kong Øre.
.
Vintersolen bader Teglværksegens krone i et gyldent lys, mens træets bund forbliver henlagt i skygge. Det ca. 400 år gamle og ca. 30 m høje egetræ er opkaldt efter teglværket, som blev opført 50 m længere mod øst for at levere sten til opførelsen af skovridergården Mantzhøj. Efter 2. Verdenskrig undgik Teglværksegen kun med nød og næppe at blive fældet til byggeriet af motorskibet G.C. Amdrup, og i dag kan det bryste sig af at være det ældste træ i Ulkerup Skov.
.

Odsherred Kommune har 4.716 ha skov, svarende til ca. 13 % af kommunens areal. Langt størstedelen af skovarealet er statsejet. Kommunen ejer også nogle få småskove, mens resten er privatskove.

Skovbilledet er varieret. Tæt på Isefjord ligger frodige løvskove som Annebjerg Skov, Ulkerup Skov, Stokkebjerg Skov og Kongsøre Skov, mens nåleskove som Sonnerup Skov og Sandflugtsplantage præger den barske Kattegatkyst i nord. På sydvestsiden af den inddæmmede Sidinge Fjord ligger Grevinge Skov, og på Nakkehalvøen sydøst for Nykøbing S ligger et skovrejsningsområde i tilknytning til Hovvig.

I vest er skovene knap så store og ligger mere spredt. Bag de store sommerhusområder ud mod Sejerø Bugt ligger skovene Ellinge Indhegning og Jyderup Skov, mens Kårup Skov ligger ved Nekselø Bugt for foden af Bjergene lidt længere mod syd.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove