Sammen med Grevindeskov og Bjergsted Skov danner Stokkebjerg Skov et ca. 750 ha stort, sammenhængende skovområde nordvest for Jyderup og nord for Skarresø på tværs af grænsen til Kalundborg Kommune. Heraf udgør den lange, smalle Stokkebjerg Skov de ca. 300 ha og strækker sig fra herregården Agersvold i nord til Jyderup i syd. Skoven ligger i et ret kuperet landskab med flere navngivne højdepunkter som Sandbjerge 64 m.o.h. og Bårebjerg 59 m.o.h.

I dag ejes skoven af godset Agersvold, som bl.a. udnytter den til produktion af træ, brænde og juletræer. Jagt spiller også en stor rolle, ligesom den bynære skov er et vigtigt rekreativt område for borgerne i Jyderup og omegn.

Stokkebjerg Skov veksler nogenlunde ligeligt mellem løv- og nåleskov. På skråningerne findes morbund, men ellers er det muldbunden, som dominerer. Den forskelligartede jordbund kommer bl.a. til udtryk i et varieret planteliv, der omfatter arter som ørnebregne, skovstar, skovhullæbe, ramsløg, skovsalat og stor fladstjerne. Dertil kommer sjældenheder som skavgræs og den voksagtige, blege snylterod, der med hjælp fra mykorrhizasvampe snylter på forskellige løv- og nåletræer.

Indtil 1990 kunne både brunlig perlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl og engperlemorsommerfugl ses langs skovstierne og på de åbne skovenge, men i dag lader de alle til at være forsvundet. Mere almindelige dagsommerfugle som aurora, skovrandøje, kejserkåbe, det hvide c og admiral kan dog stadig opleves i skoven sammen med biller som blåhjort og bøghjort, der begge er tilknyttet dødt ved. Også fuglelivet er ganske rigt, og gennem tiden er der iagttaget mere end 60 forskellige fuglearter i skoven. Ud over en række almindelige småfugle omfatter de også hulrugende fugle som huldue, stor flagspætte og spætmejse.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Holbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove