De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Holbæk Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

I de kystnære områder ud mod Isefjord er temperaturvariationerne små. Om sommeren er havet for koldt til at danne skyer og byger, og områderne langs fjorden får derfor mere sol end resten af kommunen. Længere inde i landet er variationen større, og da temperaturerne bliver højere i dagtimerne, dannes der flere skyer. Set over året ligger temperaturen tæt på landsgennemsnittet.

På sin vej hen over landet når vestenvinden at tørre ud, inden den rammer Holbæk Kommune. Derfor er nedbørsmængderne mindre end i landet som helhed. Omkring Ugerløse og Store Merløse i syd fører det bakkede terræn dog til en øget skydannelse og mere nedbør.

I årets første halvdel fører det kolde hav kun til dannelsen af få skyer, og set over året ligger kommunens antal af solskinstimer derfor over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima