Kongsøre Skov når helt ud til kysten, hvor havet gradvis eroderer skrænterne og med jævne mellemrum får de krogede træer til at vælte ned på den smalle, stenede strand. Betydningen af navnet Kongsøre er omdiskuteret, men da ordet øre i oldtidsskrifter betyder »halvø«, skal stednavnet formentlig tolkes som »kongens halvø«. Snarere end omvendt har langdyssen Kong Øres Grav inde i skoven sandsynligvis også taget navn efter området, og det er tvivlsomt, at der nogensinde skulle have eksisteret en kong Øre.
.

I det sydøstlige hjørne af Egebjerg Halvø, hvor Lammefjord har sit udløb i Isefjord, ligger den 246 ha store Kongsøre Skov. Den kystnære skov er meget rig på fortidsminder, og der er registreret mere end 50 gravhøje og stendysser i området, heriblandt langdyssen Kong Øres grav.

En stor del af det nuværende skovområde har været opdyrket, og højryggede agre kan stadig ses flere steder. Behovet for træ og tømmer betød dog, at området blev indfredet og tilplantet 1778‑79, og mange af skovens gamle bøge- og egetræer stammer netop fra den periode. Kongsøre Skov har været en del af krongodset under Gelstrupgård siden 1300‑1400-tallet og ejes i dag af staten, som overvejende driver den naturnært.

Bøg dominerer størstedelen af skoven, men længst mod syd findes også en del egebevoksninger. Der er talrige moser og småsøer i skoven, heriblandt Store Skarnsmose, der blev genskabt som en ca. 6 ha stor, græsset skoveng i vinteren 2016-17.

I skovbrynet langs kysten blomstrer blå anemone i det tidlige forår, men afløses snart af andre forårsblomster som hvid anemone og hulrodet lærkespore. Insektlivet er rigt, og om sommeren kan man opleve dagsommerfugle som hvid admiral, det hvide c, nældesommerfugl, skovperlemorsommerfugl, kejserkåbe og vejrandøje i lysninger og langs skovstierne. Desuden har både nordlig fugleedderkop og markfirben ganske pæne bestande på skrænterne ud mod fjorden.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove