Med sin hårdtarbejdende sugesnabel tjekker en foranderlig blåfugl hver eneste udsprungne blomst for nektar, inden den på flaksende vinger fortsætter sin jagt på den sukkerholdige væske hen over heden. Den lille, farvestrålende blåfugl forveksles let med især argusblåfugl, men kan ofte kendes på forvingernes smalle, sorte sømkant og den grønlige bestøvning ved roden af bagvingerne. Foranderlig blåfugl er på vingerne i juni-august og kan bl.a. opleves i Veddinge Bakker samt på Ordrup Næs, Korevle og Korshage.
.

Bag sommerhusområdet af samme navn ligger Veddinge Bakker som en bakket højderyg med højdepunkter som Brendeshøj 92 m.o.h., Lyshøj 90 m.o.h., Esterhøj 88 m.o.h. og Diesebjerg 82 m.o.h. En betydelig del af bakkerne er opdyrket, men de rummer også større overdrev samt en del moser og småsøer.

De mange forskellige naturtyper giver bakkerne et meget varieret planteliv, som tæller flere sjældenheder. På bakkeskråningerne og i moserne kan man bl.a. støde på hjertegræs, glat rottehale, majgøgeurt, plettet gøgeurt, sumphullæbe, leverurt, vellugtende skabiose, tjærenellike, knoldet mjødurt og nikkende kobjælde. Desuden har den meget sjældne tætblomstret trådspore et af sine få danske voksesteder ved Diesebjerg.

Insektlivet er tilsvarende varieret og omfatter en mangfoldighed af sommerfugle, græshopper og biller, heriblandt fransk bredpande, violetrandet ildfugl, foranderlig blåfugl, guldhale, markperlemorsommerfugl, kejserkåbe, pimpernelkøllesværmer, stor grøn løvgræshoppe, lille møgbille og strandtunnelløber. I 1965 blev ca. 390 ha af Veddinge Bakker fredet. Desuden indgår en mindre del af bakkerne i habitatområdet Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land