Mellem klitterne i Højsande er der flader, hvor sandet er blæst væk. I afblæsningsfladen i den østlige parabelklit ligger Foldgårdssøen eller Øster Foldgård Sø. Foldgårdssøen er en lavvandet og næringsfattig sø med sjældne planter som strandbo og fin bunke. Ferskvandet tiltrækker fugle som skovsneppe og sortmejse, og traner ses af og til på småholme i den vestlige del af søen. Om foråret yngler talrige spidssnudede frøer i søen.

Søen tørrer jævnligt ud pga. skovtilvækst, vandindvinding, landhævning og dræning og er nu ved at gro til i mosepors og tagrør. Foldgårdssøen er en del af fredningen af Højsande og Holtemmen fra 1961, ligesom den indgår i habitatområdet Holtemmen, Højsande og Nordmarken.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links