De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Læsø Kommune for perioden 2006-15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Da Læsø ligger langt fra store landområder, er øens klima betinget af havets variationer, som temperaturmæssigt er ret små. Om vinteren er havet forholdsvis varmt, hvilket kan give snebyger, når kold luft blæser ned fra nord. Efter vinteren giver det kolde hav et koldt forår med havgus, mens sommerens opvarmning af havet giver varme langt hen på efteråret. Øens lille størrelse og begrænsede højdeforskelle medfører, at klimaet på de forskellige dele af øen ikke adskiller sig meget fra hinanden.

Med 1.951 solskinstimer i gennemsnit om året er Læsø landets solrigeste kommune; en rekord, som ikke mindst skyldes lævirkningen fra de norske fjelde. Marts er den solrigeste måned med 164 solskinstimer, mens juli er både øens vådeste og varmeste måned.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links