De øverste geologiske lag på Læsø består primært af marine aflejringer fra det nutidige hav og fra Littorinahavet (Stenalderhavet) samt af lag af flyvesand. Under de marine lag ligger mere end 160 m tykke aflejringer fra det senglaciale Yoldiahav (Ishavet) og fra de kvartære istider og mellemistider. Øens grundvandsmagasiner ligger i istidslagene. Under istidslagene, i ca. 200 m’s dybde, ligger sand og ler fra Tidlig Kridttid samt hvidt skrivekridt, som blev aflejret i Kridttidens hav for mere end 65 mio. år siden. Disse lag er ikke blottede på Læsø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi

Eksterne links