Mindesmærket for besættelsestidens ofre i Fyens Stift. Skulpturen med den nøgne kvinde er et billede på nationens moder med en hæderskrans til ofrene i hånden.
.

Med sine 130 m er Frøbjerg Bavnehøj Fyns højeste punkt, og frem til i dag har højdepunktet mellem Tommerup og Aarup tjent som samlingssted. Bakken har navn efter frugtbarhedsgudinden Freja, som blev tilbedt på bakken gennem en del af oldtiden.

I dag benyttes Frøbjerg Bavnehøj bl.a. til fejring af grundlovsdag, og for at sikre den gode udsigt skæres træer og buske ned, mens nyopvækst holdes nede ved fåregræsning.

Da Fyens Stifts Patriotiske Selskab i 1910 fejrede 100-års jubilæum, opstod idéen om en fynsk samlings- og mindeplads a la Skamlingsbanken og Skibelund Krat, og Frøbjerg Bavnehøj-Selskabet blev stiftet i 1913. De første sammenkomster på den 130 m høje Frøbjerg Bavnehøj blev holdt i sommeren 1914.

Adskillige mindesten er med tiden blevet opstillet. Den første blev rejst i 1918 over kvindernes valgret i 1915 på initiativ af Dansk Kvindesamfunds fynske afdeling. Genforeningsstenen blev rejst i 1922 og bærer årstallene 1864-1920 og det sønderjyske våben. Desuden blev i 1939 rejst et monument for 150-året for Stavnsbåndets ophævelse; i 1948 rejstes en mindesten over Fyns første folkevalgte biskop, Anders Jensen Rud, og i 1999 blev afsløret en sten for Grundlovens 150-års jubilæum.

Derudover er der en sten for to af Bavnehøjselskabets stiftere, J. Kyed og J.J. Westh. Det største monument er rejst over besættelsestidens ofre på initiativ af den fynske modstandsbevægelse og Modstandsbevægelsens Kunstneriske Udvalg. Monumentet er udført af Hans Georg Skovgaard og har tillige en skulptur af billedhugger Gottfred Eickhoff. Det består af stenplader med 326 navne på ofrene i Fyens Stift. Det blev afsløret d. 29. august 1954.

I 1924 anlagdes en gymnastikplads, og der blev afholdt flere gymnastikstævner. I 1930 blev opført en stor sal ved foden af bavnehøjen, Frøbjerghallen. Hallen brændte ned i 1959, og gymnastikopvisningerne flyttede til Allerup syd for Odense. Da Frøbjerghallen brændte, forsvandt idrætten, men allerede fra 1950’erne havde Det Kongelige Teater spillet sommerturné på en spilleplads, og i 1986 begyndte Frøbjerg Festspil på stedet. Frøbjerg Bavnehøj er omfattet af fredninger fra 1947, 1962 og 1975.

Videre læsning

Læs mere om landskaber i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker