Assens Borgerlige Politikorps fra 1558 er et af Danmarks to korps fra den borgervæbning, der indgik i datidens danske forsvar. I 1843 blev det omdannet til politikorps og udgjorde frem til 1928 byens ordenskorps. I dag udfører korpset ikke politiarbejde, men er en social forening. Den sidste lørdag i august marcherer medlemmerne traditionen tro til skydning hos Assens Skytteforening på Tronebjergvej.
.

Ansvaret for nyere tids kulturhistorie i Assens Kommune varetages af Museum Vestfyn. Museet opstod under navnet Museerne på Vestfyn som selvejende institution med kommunal støtte i år 2000 ved en fusion mellem Vestfyns Hjemstavnsgård, Willemoesgaarden, Mands Samling, Ernsts Samlinger og Toldbodhus. Det fik sit nuværende navn i 2012; Vestfyns Hjemstavnsgård blev i 2016 udskilt, og i dag har Museum Vestfyn tre udstillingssteder, som alle ligger i Assens: ERNST, Willemoesgaarden og Toldbodhus.

ERNST er indrettet i den tidligere J. Ernsts Sølvvarefabrik og omfatter både fabrikant Frederiks Ernsts store samling af kunst og kunsthåndværk og hans have i italiensk stil samt udstillingen Fabrikken og fabrikanten.

Den tidligere toldbygning Toldbodhus blev opført i 1834 og udvidet i 1854. Assens Sømandsforening (etableret 1890) købte bygningen i 1972 og udstillede skibsmodeller fra 1973 til 2015, hvor en nyopstilling blev gennemført. Denne fortæller om havnens historie, herunder bl.a. udskibningen af fynsk opdrættet kvæg til Sønderjylland.

Uden for museumsfusionen står seks kulturhistoriske museer. Vestfyns Hjemstavnsgård åbnede i 1931, efter at Vestfyns Hjemstavnsforening havde erhvervet den velbevarede firlængede sulegård fra ca. 1750 i Gummerup ved Glamsbjerg. Sammen med bl.a. to nabogårde viser museet en landsby fra før udskiftningen omkring år 1800. Hørvævsmuseet blev indviet i 1994 i bygninger på Krengerup Gods. Her formidler arbejdende maskiner fra det tidligere Tommerup Væveri hørvævsproduktionens historie. Lilleskov Teglværk blev oprettet i 1985, efter at teglproduktionen ophørte i 1982. Told strups Hus åbnede i 2017 i bygninger, der tidligere husede museet Mands Samling. Det rummer et museum om modstandsmanden Jens Toldstrup og om Besættelsen.

Der er i alt 12 lokalarkiver i Assens Kommune, som samarbejder i Arkivrådet i Assens Kommune, oprettet i 2006 i forbindelse med Strukturreformen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv