De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Frederikssund Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Frederikssund Kommune ligger ud til både Isefjord og Roskilde Fjord. De dæmper variationen i temperaturen og giver kommunen en årsmiddeltemperatur, som er tæt på landsgennemsnittet.

Derimod er nedbøren forholdsvis lav, og i årets første fire måneder ligger kommunen blandt de ti tørreste i landet. Det skyldes bl.a., at skyerne når at regne af over Den Jyske Højderyg, så luften er ret tør, når den kommer frem til kommunen. De vådeste dele af kommunen findes især øst for Roskilde Fjord ved Lystrup Skov, hvor terrænet hjælper med skydannelse og nedbør. Også højdedrag som Hammer Bakke og Mørkebjerg i Hornsherred giver en smule nedbør.

På grund af det tørre klima er antallet af solskinstimer højt, og samlet set ligger Frederikssund Kommune i landets solrigeste tredjedel.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima