I Frederikssund Kommune dækker det dyrkede land 57 % af arealet, mens byer, veje og anden bebyggelse udgør 19 %. Det levner ikke megen plads til det åbne lands natur, som især ligger i tilknytning til fjordlandskaberne. Medregner man ikke søer og vandløb, dækker de lysåbne naturtyper tilsammen 2.326 ha, svarende til ca. 9 % af kommunens areal. Med 731 ha udgør strandengene det største areal efterfulgt af overdrev med 543 ha, enge med 525 ha og moser med 519 ha. Derimod fylder hederne med i alt 8 ha kun ganske lidt i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land