mindesten omgivet af små pyntesten, set fra SV
.
sten på forhøjning, set fra NØ
.
stenens bagside
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312632
Sted- og lokalitetsnummer
020612-63
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3126:32 Mindesmærke. Mindesmærket er beliggende på et ca. 10 x 13 m stort areal, hvor der i midten findes en 0,65 m høj jordhøjning, hvorpå der står en mindesten. Mindestenen er omgivet af 14 mindre sten sat i en firkant omkring mindestenen. Selve mindestenen er 1,4 m bred, 1,1 m dyb og 2,2 m høj. På stenens forside ses et indhugget splitflag samt inskriptionen: DYBT I DANSKE HJERTER KLANG MED TAK DET BUD SØNDERJYLLAND VUNDET! ÆRE VÆRE GUD! På stenens bagside er indhugget inskriptionen: REJST AF BEBOERNE I SÆBY OG GJERSHØJ SOGNE 1920. Flaget og inskriptionen er opmalet med rød maling.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumMindesten i anlæg på vestsiden af Hornsherredvej nær Biltris (matr. nr. 7000g). Stenens forside (østsiden) er dekoreret med et splitflag og herunder er indhugget ordene DYBT I DANSKE HJERTER KLANG MED TAK DET BUD SØNDERJYLLAND VUNDET!_ ÆRE VÆRE GUD! På stenens bagside er indhugget ordene REJST AF BEBOERNE I SÆBY OG GJERSHØJ SOGNE 1920 Skriften er opmalet med rød maling. Stenen måler 220 cm i højden, 140 cm i bredden og 110 cm i dybden eller tykkelsen. Der er tale om lysrød granit. Anlægget omkring mindestenen er kvadratisk i grundplan, afgrænset af en lav (tjørne?) hæk og fire store træer. Indgangen er i øst ud mod Hornsherredvej. De to østlige træer er kastanje træer og de to vestlige træer er bornholmsk røn. Mindestenen er placeret på en ca. 65 cm høj forhøjning med firkantet grundplan. Vest og øst for forhøjningen er der opstillet en bænk. Toppen er forhøjningen er flad og her står mindestenen omgivet af 14 små sten sat omkring den i et firkantet mønster. De små sten måler 25-30 cm i diameter. Mindestenen er sat på en ca. 10 cm høj fod at cement og mindre sten. Der er en flot udsigt fra stedet. Det er en trafikeret vej og der er ikke mulighed for at parkere.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links