Genforeningssten - bagsiden
.
Genforeningssten
.
Genforeningssten
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411774
Sted- og lokalitetsnummer
090502-74
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1929 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4117:74 Mindesmærke. Genforeningssten. Stenen er 1 x 0,6 x 2 m. På stenens forside er indhugget den sortmalede inskription: ”Sønderjylland 1864 1920” og på bagsiden ”Rejst af unge paa Taasinge”. Stenens inskription kan opmales som hidtil i samme farve, omfang og typografi.

Undersøgelseshistorie

1920
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenGenforeningsstenen er rejst af øens ungdom (Taasinge Ungdomsforening og Taasinge Gymnastikforening). Stenen stammer fra Nørreskoven og er nedsat i et skjult betonfundament. Stenen blev afsløret ved en fest onsdag den 28. juli 1928, hvor der også deltog veteraner fra de slesvigske krige. Sognets præst, provst Kløvborg, takkede ungdomsorganisationerne for initiativet. Derefter talte pastor Hansen, Dybbøl, der også afslørede stenen. Ved afsløringen udtalte pastor Hansen: "Mindet, som vi nu har afsløret, er rejst paa fredet Grund, og jeg tager det som et Varsel om Fred og Lykke for Danmark".

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links