Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411725
Sted- og lokalitetsnummer
090502-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skaldynge, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 28 m. Flad top. I siden indskåret rampe, som sneg- legang, begyndende i N over V, S og sluttende i Ø ved top- pen. Græsgroet med træer i hjørne af have. Anseelig og smuk høj. NMI: Interessante oplysninger om højen i Bregninge Kaldsbog, der beror i præstegården. Efter oplysninger her at dømme, såvel som efter højens udseende tyder intet på, at hø- jen, som formodet i sognebeskrivelsen, skulle være forøget i størrelse i senere tid.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Privat udgravning - Uspecificeret institution
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Privat besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1976
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1977
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMonumental storhøj, 5,5 x 29,0 x 26,0 m., i præstegårdshave ca. 8 m. fra amtsvej. Udformet som 17- eller 1800-tals haveanlæg med sneglegang udgående fra rampe i NV. Amtsvej-cykelsti under anlæg mellem høj og vej, jvf. foto. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links