Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52366
Sted- og lokalitetsnummer
060406-108
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

En lille, noget beskadiget høj på en klippehelle, ca. 0,5 x 8 m. Skel over høj. Træbevokset. Fredningen omfatter også de på højen stående træer. Matr.nr. 44k: Høj i skel til matr.nr. 43a.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Steenhøi paa en Fladklippe, lidt forstyrret, der er Spor af en Steenkreds omkring Foden. Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille noget beskadiget høj på en klippehelle. Tvm. af højen 8 m.,h. 0,50 m. Den er træbevokset. Skellet fører over den. Fredningen omfatter også de på højen stående træer.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj på lille klippekulle umiddelbart Ø for stuehuset til ejendommen "Egehøj", der er et tidligere husmandssted, nu feriehus. I retningen NV/SØ, hvor højen er målt til ca. 11 m, er dens præcise afgrænsning mod SØ svær at påvise, idet højside og -fod her går i ét med klippeknoldens kant. Det faktiske tværmål er derfor sandsynligvis snarere ca. 8 m. Bevokset med ege, tjørn og kirsebær. 2-3 m NV for højen er opstillet et bord med bænke, alt på jordgravede stolper (telefonpæle) Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links