Syldsten til ældre bygning, set fra SØ
.
Syldsten til ældre bygning, set fra SØ
.
dæmningen syd for slusen, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523669
Sted- og lokalitetsnummer
060406-231
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SØ for Hopppegård. Mølledæmning med mindst 2 gennemløb. Sydligste dæmningsafsnit er ca. 30 m langt og ca. 2,5 m høj. Midterste del ca. 10 m lang og ca. 2,5 m høj. Nordlige del er ca. 15 m lang og ca. 2 m høj. Betonslusen ved det sydlige gennemløb er senest repareret i 1982. I begyndelsen af 1900-tallet stod møllehjulet ved det sydligste af de nu synlige gennemløb. Den ældste mølle lå ved det nordligste løb ved siden af dette ses syldsten af en ældre bygning.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SØ for Hopppegård. Mølledæmning med mindst 2 gennemløb. Sydligste dæmningsafsnit er ca. 30 m langt og ca. 2,5 m høj. Midterste del ca. 10 m lang og ca. 2,5 m høj. Nordlige del ca. 15 m lang og ca. 2 m høj. Betonslusen ved det sydlige gennemløb er senest repareret i 1982. I beg. af 1900-tallet stod møllehjulet ved det sydligste af de nu synlige gennemløb. Den ældste mølle lå ved det nordligste løb ved siden af dette ses syldsten af en ældre bygning.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links