Dam og betonspærring, set fra NNØ
.
Brystfaldshjulet og møllehuset, set fra SSV
.
Betonsluse, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523670
Sted- og lokalitetsnummer
060406-233
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mølledam, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 50 m S for Skadegård. Mølledæmning med en samlet længde på ca. 60 m. Anlægget er helt ombygget i dette århundrede. Det seneste anlæg bestod af brystfaldshjul og EL-turbine (samtidig). Den eksisterende dam har været større og har haft overløb omtrent midt på dæmningen, hvor der stadig ses en betonspærring. Afstand mellem de to betondæmninger er ca. 30 m, dæmningshøjden ca. 2 m. En jorddæmning strækker sig yderligere ca. 40 m i sydvestlig retning med et gennemløb, måske den oprindelige møllerende. Her ses en indsnævring med en stenfyldt sænkning (ruinen) af en ældre møllebygning.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølleanlæg ved Vaseå ca. 50 m. S for Skadegård. Mølledæmning med en samlet længde på ca. 60 m. Anlægget er helt ombygget i 1900-tallet. Det seneste anlæg, som bestod af brystfaldshjul og EL-turbine (samtidig). Den eksisterende dam har været større og har haft overløb omtrent midt på dæmningen, hvor der stadig ses en betonspærring. Afstand mellem de to betondæmninger er ca. 30 m, dæmningshøjden ca. 2 m. En jorddæmning strækker sig yderligere ca. 40 m i sydvestlig retning med et gennemløb, måske den oprindelige møllerende. Her ses en indsnævring med en stenfyldt sænkning (ruinen) af en ældre møllebygning.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links