højen set fra nord
.
Højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4312104b
Sted- og lokalitetsnummer
230203-91
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lambjerg, bd. I, bl. 32, art. 34. Tuegrav, 0,4 x 9 m, træbevokset i skov. NMI: Indgår i gruppe på 5 småhøje (tuegrave), sb. 90 - 94 (4312-104a-e)

Undersøgelseshistorie

1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid27-31. Fem smaa høje [sb. 90-94], indtil 1 m høj og 5-8 m Tværmaal.
1940
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen blev besigtiget i forbindelse med udgravningen af sb. 93 og 94.
1940
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen indeholdt 4 grave. 1. Centralt en kiste af håndstore sten. I vestsiden lå brændte ben og i sydenden noget helt opløst jern. Over kisten var der anbragt en stenrøse. 2. En rund, meterstor stendynge, i hvilken der fandtes 1 lerkarskår. 3. En lignende fundtom grav. 4. I højens sydside en stenkreds, som var overdækket af en røse. Graven indeholdt brændte ben.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTuegrav, 0.4 x 9 m, træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot37-43 [sb. 90-94 og 148-149]: Tuegrave (grøn) syv tuegrave - i bilagsmappen uførlig beretning. Sidste bronzealder.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 06.12 fra NNØ, 06.13 fra SSV.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links