Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4312104d
Sted- og lokalitetsnummer
230203-93
Anlæg
Tuegrav, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lambjerg, bd. I, bl. 32, art. 34. Tuegrav, 0,4 x 7 m, træbevokset i skov. NMI: Indgår i gruppe på 5 småhøje (tuegrave), sb. 90 - 94 (4312-104a-e).

Undersøgelseshistorie

1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid27-31. Fem smaa høje [sb. 90-94], indtil 1 m høj og 5-8 m Tværmaal.
1940
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed østsiden af højen fandtes en stenkiste med brændte ben og en ragekniv af bronze. Graven var dækket af en 1,55 x 1 m stor stendynge af indtil 30 cm store sten med samme orientering.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTuegrav, 0.4 x 7 m, træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot37-43 [sb. 90-94 og 148-149]: Tuegrave (grøn) syv tuegrave - i bilagsmappen uførlig beretning. Sidste bronzealder.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 06.12 fra NNØ og 06.13 fra SSV.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links