oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312829
Sted- og lokalitetsnummer
020406-11
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Urtepotten", højrest, 2 x 5 m, siderne til dels dækket af opstablede sten; i toppen et træ.

Undersøgelseshistorie

1850
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1850
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Oldeshøi, nu kun en opstablet Stendynge med en Tjørn. Deri fandtes i 1850 følgende Bronzesager: 3 hele og 3 ufuldstændige Knive, en Naal med Guldtraad, en Pincette, 2 ufuldstændige Syle, en Synaal og 5 Dobbeltknapper samt et Hængesmykke af Skifer. (Mno. 11354-11364). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Urtepotten", Højrest, 2 x 5 m, Siderne tildels dækket af opstablede Sten, i Toppen et Træ.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUrtepotten. Højrest måler ca 8x8x2 m, kegleformet med lille flad top, hvor der vokser et træ. Højsiden under træer nederoderet (uden bevoksning). Op ad siderne ligger en del sten, flere støtter det område under træer, der har tendens til at skride - vil derfor ikke bede om at dem fjernet. På morænebakke, ned mod sumpet område mod NV, nær højrække mod S. Vidt udsyn. Ingen adgang ca 200 m fra markvej mod V og 400 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Højresten ligger højt i landskabet, nær andre høje. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links