Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523514
Sted- og lokalitetsnummer
060406-105
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Rødehøj", 1,5 x 10-12 m. I ny tid rejst en stensætning på toppen og enkelte sten på siderne. NMI: Ligger tæt syd for sognevejen.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Lyngen en lille Høi (eller maaske en stor Steenrøse), synes ikke undersøgt. Bevoksning: 1986: Lyng og Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Rundhøj, "Rødehøj" Tvm. 10 - 12 m, Højde 1.50 m. Ligger tæt Syd for Sognevejen. I ny Tid rejst en Stensætning paa Toppen og enkelte Sten paa Siderne.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rødehøj"" . 1,8 x 11 m. Røse ca. 1,3 m høj. Stenfylden ses flere steder. På toppen er i nyere tid rejst et "alter" eller "dysse" af flade heller, ca. 0,5 m høj. Desuden er rejst en del mindre sten på højens sider og fod, dog også alle i nyere tid. Bevoksning: 1986: Lyng og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links