Højen set fra fra syd
.
Højen set fra øst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380515
Sted- og lokalitetsnummer
210109-53
Anlæg
Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Gaansager, art.nr. 2, k.bl.1, parc. 133/27 (I-49). Høj, ca. 3 m høj, 22 m i diameter i N-S, 13 m i Ø-V, idet ca. 9 m af højens østlige del er bortgravet til bunden. I NV er fod og side ligeledes bortgra- vet i et stejlt brud. Toppen er affladet og siderne hullede og stejle. Bevok- set med egekrat i krat.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, knap 3 M. høj, Diam 22 M. Fra Øst er bortgravet c 9 M med stejl Brink. Der ses Fordybning baade ved Midten og vest for Udgravningen. Fylden er lagdelt (Græstørv?). Beplantet med Eg. Indgravningen kaldes "æ Bjerremands Grav", og der fortælles, at der har boet Bjergfolk baade i den og i [Sb.] No 54...[sb.] 53-54 kaldes Skrowhye. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 3 m høj, 22 m i diameter i N-S, 13 m i Ø-V, idet ca. 9 m af højens Ø-lige del er bortgravet til bunden. I NV er fod og side ligeledes bortgravet i et stejlt brud. Toppen er affladet og siderne hullede og stejle. Bevokset med egekrat i krat.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCa. 1/3 af højen bortgravet i gl. tid. I højrestens top findes to nedgravninger på ca. 2 x 2 m.'s bredde og 1,5 m.'s dybde. Ved højrestens fod mod Ø og vejen er placeret et træ- og blikskur. Hvad gør man ved dette mindesmærke, da det er en C-høj ? Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links