Faktaboks

Helen Schou
Født
19. april 1905, Frederiksberg
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Helen Schous indsats i dansk skulpturs historie er først og fremmest knyttet til hendes to monumentale hovedværker Rytterstatuen af Christian X i Århus 1955 og Den jyske hingst i Randers 1969. Hendes udgangspunkt var tegningen og maleriet, men hun gik afgørende over til skulpturen, da hun blev elev hos Anne Marie Carl Nielsen, der netop i disse år var i gang med sin rytterstatue af Christian IX. S.' interesse for hesten som kunstnerisk motiv lå lige for, da hun havde redet siden barndommen og var en øvet skolerytterske. Dertil kom, at hun ikke kun tegnede anatomistudier, men også deltog i dissektion af heste på Landbohøjskolen.

På sine rejser var hun stærkt optaget af Europas ryttermonumenter, og hele denne opsamlede viden bestående både af egne studier efter naturen og af ældre tiders kunstneriske hestegengivelser kom hende senere til gode i de store monumentale bestillingsværker. Studier af heste, men også af andre dyr, gav sig tillige udslag i en levende og bevæget statuettekunst, og skønt hendes største indsats ligger på hesteskulpturens område, har hun også skabt smukt afbalancerede menneskefigurer som Morgengry, vågnende ung mand og Moder med barn, foruden flere fine portrætter, der, skønt enkle og ligefremme i formopfattelsen, er udført med en indtrængende personkarakteristik.

Genealogi

Schou, Helen, *1905, billedhugger. *19.4.1905 på Fr.berg. Forældre: Veksellerer Ivar Müller Rée og Dagmar Albeck. ~12.11.1926 i Kbh. med prokurist, senere dir. for C. Schous Fabr. Holger Høiriis Schou, *4.3.1903 i Kbh., ?4.5.1977 i Charll., søn af fabrikant Lauritz Kiellerup Bøggild S. og Kristiane Thomasine Marie Høiriis.

Uddannelse

Tegneundervisn. hos Agnes Jensen (gift Weie) 1922-24; hos Bizzie Høyer; elev af Anne Marie Carl Nielsen 1922-27; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (E. Utzon-Frank) 1929-32.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links